Info PLPG IAIN Walisongo 2012

Info PLPG IAIN Walisongo 2012 Hasil PLPG Tahap II IAIN Walisongo Semarang 2012. Panitia sertifikasi Guru (PSG) Rayon IAIN Walisongo Semarang telah mengumumkan hasil PLPG Tahap II dengan SK

NOMOR : In.06.3/D/PP.00.9/4177/2012

Info PLPG IAIN Walisongo 2012 tahap kedua dapat dilihat pada menu atau :
Jika sudah selesai membaca jangan lupa "like this yo..." terima kasih...